22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 29 Μαρτίου 2024
πρόσκληση για την 9η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

2670 Πρόσκληση 9ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής