25 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Η βία κατά των γυναικών συνιστά επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Νέα & Ανακοινώσεις | 30 Απριλίου 2020
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετ. με την προμήθεια χαλιών

πρόσκληση (3)

200317- ΤΕ020_ ΔΗΜΟΣ_ ΠΡΟΜΗΘ ΜΟΚΕΤΕΣ ΧΑΛΙΑ