06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 30 Απριλίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, κ.τ.λ.

Πρόσκληση

200402-ΤΕ027 _ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΥ