16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Νέα & Ανακοινώσεις | 15 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και τεχνική έκθεση σχετ. με προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων-Πρόσκληση

200225-ΤΕ007_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ