04 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Κρανιδιώτη οπλαρχηγό Παπαρσένη Κρέστα
Νέα & Ανακοινώσεις | 15 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και τεχνική έκθεση σχετ. με προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων-Πρόσκληση

200225-ΤΕ007_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ