30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 21 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (σχετ. με προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού για τη Δ.Ε. Ερμιόνης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (26)

200311- ΤΕ011_ ΔΗΜΟΣ_ ΠΡΟΜΗΘ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΡΜ-6662.001