22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Νέα & Ανακοινώσεις | 06 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (σχετ. με συντήρηση εξωτερικού φωτισμού Δημαρχείου)

Πρόσκληση (28)

201005-ΤΕ097_ΔΗΜΟΣ_ΣΥΝΤ ΕΞ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ