06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Νέα & Ανακοινώσεις | 15 Ιουλίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς & τεχνική έκθεση σχετ. με προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού για τη Δ.Ε. Κρανιδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10) 200311-

ΤΕ010_ ΔΗΜΟΣ_ ΠΡΟΜΗΘ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΡΑΝ 20-6662.001 (1)