18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Συνεδριάσεις | 13 Φεβρουαρίου 2024
Πρόσκληση_1η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

1Prosk.js viewer