22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάσεις | 07 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση_2η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (30)