12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Πρωτοβουλία της παρούσας Δημοτικής Αρχής η Ίδρυση και Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι, 23.05.2022

Ανακοίνωση

Ο κ. Λάμπρου εκφράζει εγγράφως την ανησυχία του για την δήθεν απώλεια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ερμιονίδας και αναρωτιέται γιατί αυτό «χάθηκε».

Θα τον πληροφορήσω ότι ουδέποτε «χάθηκε», αντίθετα διανύουμε την περίοδο κατά την οποία η Δημοτική Αρχή προετοιμάζει την λειτουργία του.

Η Ίδρυση και η Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ερμιονίδας ήταν μια πρωτοβουλία της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Δεδομένων των πολύ δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών που διανύουμε για πάνω από μια δεκαπενταετία, το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια κοινωνική δομή η οποία θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει στον Δήμο μας εδώ και αρκετά χρόνια, 12 εκ των οποίων ήταν σε θέση ευθύνης στη Διοίκηση του Δήμου ο κ. Λάμπρου.

Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει η παρούσα Δημοτική Αρχή με την υπ’ αριθ. 32/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας σχετικά με την “Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ερμιονίδας”, η οποία ελήφθη ομόφωνα στις 10/02/2021:

Μετά την λήψη της παραπάνω Απόφασης, ξεκινήσαμε άμεσα την διαδικασία της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ερμιονίδας, η οποία έχει κάποια βήματα.

Το πρώτο βήμα ήταν η σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του, ο οποίος ορίζει τον σκοπό, την έδρα, τις παροχές, τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλογής και γενικότερα την οργάνωση και την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το δεύτερο βήμα ήταν η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας.

Κάτι το οποίο έλαβε χώρα στις 11/08/2021 με την με την υπ’ αριθ. 125/2021 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας:

Το τρίτο βήμα ήταν η παραπάνω Απόφαση να λάβει νομιμότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κάτι που συνέβη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 177057/08-10-2021 Απόφαση, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Ερμιονίδας στις 11/10/2021:

Το τέταρτο και τελευταίο βήμα, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, είναι η επιλογή του χώρου στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και η προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που θα καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία του.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζει σαν έδρα του την έδρα του Δήμου Ερμιονίδας και μας δίνει δύο εναλλακτικές επιλογές για την στέγασή του.

Είτε να διαθέσει ο Δήμος Ερμιονίδας τα κατάλληλα κτίρια και τους απαραίτητους χώρους για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είτε να μισθώσει από τρίτους αυτούς τους χώρους.

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει στην ιδιοκτησία του τα κτίρια όπου στεγαζόταν παλιά η Πυροσβεστική στο Κρανίδι και εκεί προτίθεται να στεγάσει εκτός από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης.

Σημειωτέον πως σήμερα η Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και έχει πλήρη κοινωνική δράση με την δωρεάν διανομή μαγειρεμένου φαγητού, τροφίμων και ρουχισμού σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη.

Τα κτίρια όπου στεγαζόταν παλιά η Πυροσβεστική, χρειάζονται απαραίτητα μια ανακαίνιση και μια κατάλληλη διαμόρφωση προκειμένου να στεγάσουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης.

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει ήδη εξασφαλίσει από χορηγούς δωρητές το χρηματικό ποσό για την ανακαίνιση αυτή και βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης της απαραίτητης οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών.

Ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει όλη την χρηματοδότηση για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που θα καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και έως ότου ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εργασίες ανακαίνισης, αναζητούμε για μίσθωση κάποιο κατάλληλο κτήριο με τους απαραίτητους χώρους για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Εθελοντικής Ομάδας Αλληλεγγύης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό την λειτουργία του το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ερμιονίδας.

Έτσι υλοποιούμε μια ακόμα δέσμευσή μας προς τους Δημότες, με την λειτουργία μιας σημαντικότατης δομής κοινωνικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης που τόσο πολύ έλειπε από τον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Γεωργόπουλος