18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Νέα & Ανακοινώσεις | 05 Ιουλίου 2023
ΨΗΦΙΣΜΑ για την ίδρυση και λειτουργία του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία – Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. στον Δήμο Ερμιονίδας

Κρανίδι, 05.07.2023

Ψήφισμα

 για ίδρυση και λειτουργία του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία – Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. στον Δήμο Ερμιονίδας

      Ο Δήμος Ερμιονίδας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας τάσσονται υπέρ της δημιουργίας και της λειτουργίας του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία – Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. στον Δήμο Ερμιονίδας.

     Ο Δήμος Ερμιονίδας μέσω του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου μας (Ν.Π.Κ.Π.Α.Π.Π.), αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στην πλήρη συμμετοχή στη κοινωνία και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία και τη λειτουργία δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προχωρά στην ίδρυση και τη λειτουργία του 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία – Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. στον Δήμο Ερμιονίδας.

     Ξεκινά λοιπόν το πρώτο βήμα για την ίδρυση και τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. στον Δήμο μας κάνοντας πράξη το όνειρο και τους αγώνες των δημοτών μας που χρόνια πασχίζουν για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους και δικών τους ανθρώπων, ταυτοχρόνως όμως και δικών μας ανθρώπων.

 Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας και δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2023.

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

147 ΑΔΣ _ΨΘΦΕΩΡΡ-Φ6Ο