Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 11 μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΣ ΔΗΜΟΥ 28/22 (96Ι9ΩΡΡ-07Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας.

Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.: https://deyaer.wordpress.com