05 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
Νέα & Ανακοινώσεις | 27 Ιουλίου 2018
ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 22 άτομα

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%9E%CE%95%CE%A0%CE%A9%CE%A1%CE%A1-18%CE%A0%22&page=0