23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Νέα & Ανακοινώσεις | 02 Απριλίου 2021
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρανίδι, 02.04.2021

Ανακοίνωση

 Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ερωτηματολογίου προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, το οποίο θα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα), τα ειδικά χαρακτηριστικά τους (τις τεχνικές καλλιέργειας, τον τρόπο σταβλισμού των ζώων), καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές.

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας θα ειδοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον πιστοποιημένο Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί με 3 τρόπους:

1. Ατομικά, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr και απαντώντας το,

2. Με προσωπική συνέντευξη με τη βοήθεια του Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ σε δημόσιο κτίριο, 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, με επίσκεψη στο σπίτι σας από τον Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Ερμιονίδας να συμμετέχουν στη διαδικασία της απογραφής, διότι τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι χρήσιμα και απαραίτητα για την χάραξη αγροτικής και οικονομικής πολιτικής τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό.

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, να στείλετε e-mail στο apografi_georgias@statistics.gr, ή να καλέσετε στο 210 300 1515.

Ο Αντιδήμαρχος

Αριστείδης Α. Μπίμπας