22 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 12ης _2024 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Επικαιρότητα | 06 Μαρτίου 2024
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤ.Π.Υ 2024 – ΨΔ5ΕΩΡΡ-ΒΓ2