27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση_2η Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 17 Ιανουαρίου 2024
ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

9Ν5ΝΩΡΡ-ΕΟΧ- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ