25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Δελτία Τύπου | 10 Δεκεμβρίου 2020
Υποβολή πρότασης του Δήμου Ερμιονίδας στο Πράσινο Ταμείο για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

Κρανίδι, 10.12.2020

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Ερμιονίδας υπέβαλε πρόταση στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση της εκπόνησης του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων για τα έτη 2020 – 2022, στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης που η κεντρική διοίκηση έχει νομοθετήσει. (Ν.4710/2020 ΦΕΚ 142/Α/23.07.2020).

Ο Δήμος μας, είναι επιλέξιμος δήμος στην Α πρόσκληση,  ως μεσαίος ηπειρωτικός δήμος (10.000-25.000 κάτοικοι) και δικαιούται το ποσό των 32.000,00 προ ΦΠΑ ή 39.680,00 με Φ.Π.Α. Η εν λόγω πρόταση αφορά την χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και θέσεων στάθμευσης, που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης.  

Ως Δημοτική Αρχή διεκδικούμε κάθε διαθέσιμη πηγή πόρων για έργα και υποδομές, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων για υλοποίηση έργων με σκοπό την ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο Δήμος μας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)», εισάγει την ηλεκτροκίνηση στη ζωή των δημοτών με πολλαπλά οφέλη οικονομικά και περιβαλλοντικά, και οδηγείται στον νέο δυναμικό πράσινο τρόπο μετακίνησης.

Γραφείο Δημάρχου