12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Δελτία Τύπου | 21 Φεβρουαρίου 2023
1η Συνάντηση του Ειδικού Τεχνικού Συμβούλου με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας και την Ομάδα Εργασίας για το ΕΠΣ του Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι, 21.02.2023

Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε χτες, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, η πρώτη επίσημη συνάντηση του Δημάρχου Ερμιονίδας, κ. Ι. Γεωργόπουλου με τον Πολεοδόμο – Μηχανικό, κ. Π. Βουλέλλη, ο οποίος έχει οριστεί ως ειδικός τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας για την καταγραφή πολεοδομικών χωροταξικών & περιβαλλοντικών δεδομένων και τη συμβουλευτική υποστήριξη προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας για τον καθορισμό των βέλτιστων χρήσεων γης στο πλαίσιο εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Στη  σύσκεψη που  έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας, έδωσε το παρών και ο κ. Θ. Ψυχογιός, πρώην Διευθυντής Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας γης του ΥΠΕΝ. Συμμετείχαν επίσης, ύστερα από σχετική  πρόσκληση, η ομάδα εργασίας, την οποία όρισε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας τον Σεπτέμβριο του 2022 για τα θέματα του ΕΠΣ, καθώς και η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η προετοιμασία του φακέλου που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Δήμος Ερμιονίδας, ούτως ώστε όταν οριστεί ο ανάδοχος του έργου να μπορέσει να αποτυπώσει λεπτομερέστερα και πληρέστερα το ΕΠΣ του Δήμου Ερμιονίδας.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και δόθηκαν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη προετοιμασία του Δήμου Ερμιονίδας.

Ο ειδικός τεχνικός σύμβουλος θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις προϊσταμένες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης  του Δήμου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία παρέμβαση, ούτε να αναστείλει τη δόμηση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ερμιονίδας.

Ως γνωστό το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Ερμιονίδας, τις χρήσεις γης, τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, καθώς και το χαρακτήρα της ανάπτυξης με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας.

Ο Δήμος Ερμιονίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71/2022/01.06.2022 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλοντας να εξασφαλίσει την προστασία και τα συμφέροντα των Δημοτών και των Επαγγελματιών του Τόπου, προσέφυγε στην εξειδικευμένη και επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη και εργάζεται με διαφάνεια και νομιμότητα  επ’ αυτού του κρίσιμου, για το αναπτυξιακό μέλλον της Ερμιονίδας, θέματος.

Γραφείο Δημάρχου