24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Επικαιρότητα | 31 Αυγούστου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016.
Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από την Π.Ε Αργολίδας, οι ονομαστικές καταστάσεις των κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν για το έτος 2016, οι επιλέξιμοι βοσκότοποι εντός της Π. Εν. Αργολίδας σύμφωνα με την “τεχνική λύση 2016” και ειδικότερα εντός της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου μας .
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Π. Εν. Ερμιόνης να προσέλθουν στο Δημ. Γραφείο Ερμιόνης (Γραφείο Αγροτ. Αν. & Αλιείας) και οι κτηνοτρόφοι της Π. Εν Κρανιδίου στο ΚΕΠ Κρανιδίου, εντός δέκα ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων και του ποσού καταβολής μισθώματος. Οι κτηνοτρόφοι θα προσυπογράφουν έντυπο κατανομής το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και θα παραλαμβάνουν ένα αντίγραφο αυτού. Η εξόφληση του ποσού που τους αντιστοιχεί θα γίνεται σε αρ. λογ. της Π.Ε. Αργολίδας στην τράπεζα EUROBANK με ΙΒΑΝ :
GR 33 0260 0970 0004 5020 0546 240 . Αντίγραφο του ποσού κατάθεσης, θα προσκομίζεται από τους κτηνοτρόφους, με την παραλαβή του εντύπου κατανομής.
Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ελέγχουν τη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλαν (Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε 2016) για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη και άλλης κατανομής σε βοσκότοπο, εκτός του Δήμου μας και της Π. Εν. μας.
Εάν αυτό συμβαίνει θα πρέπει να επικοινωνούν μαζί τους για τα περαιτέρω. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει διαφορετικό λογαριασμό τραπέζης στον οποίο θα καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί.
Προσοχή: Το μίσθωμα θα πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος του 2017.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ