15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Επικαιρότητα | 21 Απριλίου 2022
Απάντηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Ιωάννη Τσαμαδού προς το Σωματείο Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας (Σ.Ε.Τ.Α.Α.)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ με αρ. πρωτ. 66/20-4-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Του Ιωάννη Τσαμαδού του Σταματίου και της Αδαμαντίας , Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας , κατοίκου δ.κ. Ερμιόνης , του Δήμου Ερμιονίδας.

Κρανίδι 21-4-2022

 Επί του με αρ. πρωτ. 66/20-4-2022 Δελτίου Τύπου που εκδώσατε και στο οποίο αναφέρεσθε στο πρόσωπό μου και την ιδιότητά μου,  το οποίο  αναφέρει άκρως αναληθείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εναντίον μου, σας εκθέτω τα ακόλουθα:

Σε καμία μεθόδευση δεν προέβην, πολύ δε μάλλον επικαλούμενος το Σωματείο σας. Σας υπενθυμίζω ότι στην από 19-4-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ   ‘Ότι η εργασία κατά τις ημέρες Μεγάλη Παρασκευή , Μέγα Σάββατο , Κυριακή  Πάσχα και η Δευτέρα Πάσχα είναι μεν επίσημες αργίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες , τα ΝΠΔΔ , τους ΟΤΑ κλπ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Τις ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΩΡΕΣ ΚΑΘ΄ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Συνεχίζοντας δε , ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πέντε (5) ωρών χορηγείται επιπλέον και ημέρα ανάπαυσης.

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της νομοθεσίας , εκδόθηκε το πρόγραμμα εργασίας για το Μεγάλο Σάββατο (23-4-2022) .

Ούτως ώστε , όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη , συντελέστηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό και με την οφθαλμοφανή και αναμφισβήτητη άμεση ανάγκη , αποκομιδής των απορριμμάτων το Μεγάλο Σάββατο , λόγω της τεράστιας προσέλευσης τουριστών στην περιοχή μας και προς αποτροπή περιβαλλοντικού κινδύνου και διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.

Οι ισχυρισμοί σας , στο εν λόγω Δελτίο Τύπου , σύμφωνα με τους οποίους εγώ ως Αντιδήμαρχος μεθόδευσα και στήριξα τις αντικανονικές και παράνομες ενέργειές μου στο Σωματείο σας , είναι όχι μόνο ψευδής και συκοφαντικές , αλλά κυρίως έχουν συντελεσθεί με «δόλο» βλάβης του προσώπου μου , ως πολιτικού και κοινωνικού ατόμου , που χαίρω της εκτίμησης των συνδημοτών μου . Και αυτό διότι , ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ τις πιο πάνω ημέρες (με την μοναδική προϋπόθεση την επαύξηση αμοιβής και την ύπαρξη ανάγκης  , όπως προβλέπει ο Νόμος)  καθόσον οι ίδιοι το γνωρίσατε σε εμένα , με την ως άνω από 19-4-2022 Ανακοίνωσή σας!!!

Ο επίσης αναληθής και πέρα από τη σφαίρα κάθε φαντασίας ισχυρισμός σας , ότι «δήθεν» είμαι «υβριστής» των μελών του Διοικητικού Σας συμβουλίου και μάλιστα σε εικοσιτετράωρη βάση !!!  , αποδίδεται σε εμένα από εσάς με μοναδικό σκοπό σπίλωσης της προσωπικότητάς μου και της ιδιότητάς μου ως Αντιδημάρχου και  ως οικογενειάρχη , γεγονός που αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία  καθόσον  «ούτε καν  σας γνωρίζω προσωπικά» (πλην του κου. Κουντουργιαννού Γεωργίου , ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Υπηρεσίας μου) και δεν είχα την οποιαδήποτε αντιπαλότητα με κανέναν από εσάς .

Οι απειλές σας , δε «ότι θα βιώσω τις συνέπειες των μη νομίμων ενεργειών μου» , είναι βέβαιο ότι θα σας φέρουν αντιμέτωπους με την δικαιοσύνη , στην οποία άμεσα θα απευθυνθώ για την προάσπιση κάθε νομίμου δικαιώματός μου , και η οποία είναι βέβαιο ότι  αφού εξετάσει και κρίνει την αναλήθεια όλων αυτών των ψευδών γεγονότων για τα οποία με «δόλο» με κατηγορείτε , θα αποδώσει τις ποινικές ευθύνες σε αυτούς που τους βαρύνουν.

Διότι , αντίκειται σε κάθε κανόνα δικαίου, η εκτόξευση ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών ΔΗΜΟΣΙΑ , αυτές δε οι πράξεις προβλέπονται και κολάζονται  από τον Ποινικό Νόμο.

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ