19 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:EUROPEAN MOBILITY WEEK 16-22 SEPTEMBER 2022 – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επικαιρότητα | 07 Μαΐου 2018
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» Δ.Κ. Ερμιόνης

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΨΙΡΩΡΡ-7ΛΔ.

Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://cldup.com/iScUlROYfqO.pdf