29 Σεπτεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επικαιρότητα | 07 Μαΐου 2018
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» Δ.Κ. Ερμιόνης

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΨΙΡΩΡΡ-7ΛΔ.

Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://cldup.com/iScUlROYfqO.pdf