21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Επικαιρότητα | 07 Μαΐου 2018
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» Δ.Κ. Ερμιόνης

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΨΙΡΩΡΡ-7ΛΔ.

Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://cldup.com/iScUlROYfqO.pdf