28 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 1η Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φούρνων
Νέα & Ανακοινώσεις | 15 Απριλίου 2021
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Επισκευές και Αντικαταστάσεις Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Ερμιονίδας” για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΑΕΡ_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΕΥΑΕΡ ΜΕ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ διαγωνισμού ΔΕΥΑΕΡ

47 ΑΟΕ

210405-ΤΕ028_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3)

210405-ΤΕ028_ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ (1)