17 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συλλυπητήριο Ψήφισμα του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κρανιδίου Γεώργιου Φραγκούλη
Επικαιρότητα | 14 Δεκεμβρίου 2020
Μανώλης Φλωρής : Ρυμούλκηση και επικάθιση του Ε/Γ – Τ/Ρ Καπετάν Αντώνης Ν.Σ. 258 στον Λιμένα Κοιλάδας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

 

Κρανίδι, 14.12.2020

 

ΘΕΜΑ : «Ρυμούλκηση και επικάθιση του Ε/Γ – Τ/Ρ Καπετάν Αντώνης Ν.Σ. 258 στον Λιμένα Κοιλάδας»

Ο ιδιοκτήτης του εν θέματι σκάφους  κ. Κοντογιάννης Βασίλειος του Σπυρίδωνα, το οποίο ελλιμενίζονταν στο λιμένα Πορτοχελίου, περίπου στις αρχές του 2020 ενημέρωσε την υπηρεσία μας και την Λιμενική  Αρχή Πορτοχελίου ότι πρόκειται να προβεί στην διάλυσή του  και προσκόμισε και σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εκδοθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σκοπό αυτό.

Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου με την Διοικητή, κα Ροκκοπούλου Ανδρομάχη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Μανώλη Φλωρή, το μέλος του Δ.Σ. του ΔΛΤ κα. Λούμη Αγγελική και την σύζυγο – εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος λόγω ασθενείας , δεν μπορούσε να παρευρεθεί.

Ασκήθηκαν έντονες πιέσεις στην ιδιοκτησία, απ’ όλους τους παρευρισκόμενους, για την άμεση απομάκρυνση του σκάφους, ωστόσο καθυστέρησε η έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων λόγω της κατάστασης της πανδημίας Covid-19.

Την  11η  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.30, η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου διαπίστωσε εισροή υδάτων  στο σκάφος. Ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε την άντληση υδάτων, και για λόγους ασφαλείας και λόγω των δυσμενών  καιρικών συνθηκών , το σκάφος  με εντολή της Λιμενικής Αρχής , μεταφέρθηκε  ρυμουλκούμενο στον λιμένα Κοιλάδας σε ασφαλές σημείο, σε αβαθή νερά και αποφυγή ναυαγίου. Το σημείο αυτό  επιλέχθηκε από την Λιμενική Αρχή, όπως  άλλωστε αναφέρεται στο σχετικό έντυπο σήμα προς τις αρμόδιες Αρχές.

Στην συνέχεια κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης και τις πρώτες πρωινές της 14ης Δεκεμβρίου 2020 το σκάφος επικάθισε στο σημείο όπου είχε προσδεθεί . Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ο ιδιοκτήτης πήρε εντολή για την άμεση ανέλκυση του σκάφους και την παράδοση του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου στην προτέρα κατάσταση. Να σημειωθεί πως δεν προκλήθηκε ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή όπως αναφέρεται σε δεύτερο σχετικό έντυπο σήμα της Λιμενικής Αρχής προς τις Αρμόδιες Αρχές, ενώ το σκάφος είχε γύρω του πλωτό φράγμα και στο λιμάνι του Πορτοχελίου και στο λιμάνι της Κοιλάδας.

Σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα περίπου 14:00 άρχισε με ευθύνη του ιδιοκτήτη,  η ανέλκυση και η απομάκρυνση των τμημάτων του σκάφους υπό την επίβλεψη της Λιμενικής Αρχής Πορτοχελίου. Πρέπει να καταστεί σαφές πως το συγκεκριμένο σκάφος έχει ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να πραγματοποιήσει την διαδικασία διάλυσης του πλοίου. Η Λιμενική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των νόμων που διέπουν τις συγκεκριμένες διαδικασίες και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συνεργάζεται με τις υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων και όχι για την δημιουργία τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Ερμιονίδας

Εμμανουήλ Φλωρής