15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Επικαιρότητα | 06 Ιουνίου 2019
Περίληψη ανακοίνωσης (υπ΄ αρ. ΣΟΧ 1/2019, σχετ. με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου). Υποβολή αιτήσεων: 08.06.2019 – 18.06.2019

sox20190001 sox0002 sox0003 sox0004 sox0005 sox0006 sox0007sox0008sox0009sox0010sox0011