21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Προκηρύξεις | 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΩΝ, με αρ. μελ.:12/2020, συνολικού προϋπολογισμού 200.363,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, (αρ.συστημ.: 91056)

Αρχεία

200922-ΑΠ8541_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΟΔΟ ΚΟΙΝ ΗΛΙΟΚ ΔΙΔΥΜΩΝ_9Υ2ΝΩΡΡ-ΩΤΑ 200922- ΑΠ8541 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΟΔΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝ ΗΛΙΟΚ ΔΙΔΥΜΩΝ_2020-12