16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της Σύμβασης υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 214.986,00 € προ ΦΠΑ (266.582,64 € με ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της Σύμβασης υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 214.986,00 € προ ΦΠΑ (266.582,64 € με ΦΠΑ), η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 152.000,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 188.480,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (Α. ΣΥΣ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Μ.Α.  ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.750,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 71.610,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ    ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2023 ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.236,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 6.492,64 € ΜΕ ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

10-2023 ΜΕΛΕΤΗ

11-2023 ΜΕΛΕΤΗ

12-2023 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄

espd-request-v2 (3)

espd-request-v2 (4)