21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Επικαιρότητα | 26 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»

cpv:90512000

προϋπολογισμού 73.974,77€ με ΦΠΑ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάση τιμής.

τα πλήρη τεύχη και η ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) βρίσκονται στην https://cloudup.com/cz8kXugN5RY

Document-page-001 Document-page-002