14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Επικαιρότητα | 27 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018″

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης %

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018,

με αρ. μελ.:05/2018, προϋπολογισμού  45.094,81 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΒΗ6ΩΡΡ-45Β, ΑΡ. ΠΡΩΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5814/27-08-2018

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18PROC003605383

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/cHgPhl48bXb