27 Φεβρουαρίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 4η/2024 έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας
Επικαιρότητα | 27 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018″

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης %

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018,

με αρ. μελ.:05/2018, προϋπολογισμού  45.094,81 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΒΗ6ΩΡΡ-45Β, ΑΡ. ΠΡΩΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 5814/27-08-2018

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18PROC003605383

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://cloudup.com/cHgPhl48bXb