12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σχετ. με συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα στο σπήλαιο “Φράγχθι”

πρόσκληση (7)

ΣΥΝΤΗΡ ΗΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΦΡΑΧΘΙ