30 Μαΐου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 17η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σχετ. με συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα στο σπήλαιο “Φράγχθι”

πρόσκληση (7)

ΣΥΝΤΗΡ ΗΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΦΡΑΧΘΙ