16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού (διασταύρωση Κοιλάδας)

πρόσκληση (1) (1)

200511-ΤΕ049_ΔΗΜΟΣ_ΣΥΝΤΗΡ ΔΗΜ ΦΩΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ ΚΟΙΛΑΔΑ