25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Δελτία Τύπου | 10 Ιουλίου 2020
Στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ” οι επισκευές σχολικών κτηρίων

Κρανίδι, 10.07.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ανατέθηκε σήμερα σε ανάδοχο η εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και λοιπές δράσεις» μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» σύμβαση

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες :

Επισκευή στα δώματα του δημοτικού σχολείου της Ερμιόνης και του γυμνασίου Κρανιδίου.

Στο Δημοτικό σχολείο της Ερμιόνης θα πραγματοποιηθούν τοπικά κάποιες επισκευές στον φέροντα οργανισμό.

Επιπρόσθετα θα γίνουν και εργασίες σήμανσης σε όλα τα σχολεία της επικράτειας του Δήμου Ερμιονίδας, όπως οριζόντια σήμανση και προειδοποίηση των οδηγών με μόνιμους ανακλαστήρες «μάτια γάτας», διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και κατακόρυφη σήμανση και προειδοποίηση των οδηγών με την τοποθέτηση των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-16 «Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών».

Τέλος προβλέπεται να τοποθετηθεί ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο γυμνάσιο Κρανιδίου. Η ράμπα πρόσβασης θα έχει μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό και πλαστικό ή πλαστικοποιημένο δάπεδο (deck).

Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός του έργου με απρόβλεπτα και αναθεώρηση είναι 77.083,03€ χωρίς Φ.Π.Α. και 95.583,00€ με Φ.Π.Α. Ειδικότερα, η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.010 με περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”, του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής και συγκεκριμένα οι 73.800,00€ με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙ, από το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και οι υπόλοιπες 21.783,00€ με Φ.Π.Α. από ιδίους πόρους.

 

Γραφείο Δημάρχου