17 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών”

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΩΤΦΞΩΡΡ-Χ3Ξ

99 ΑΟΕ – ΩΤΔΤΩΡΡ-18Ο

ΤΕΥΔ

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ