03 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Ο Δήμος Ερμιονίδας, δικαιούχος σε μια από τις 4 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών”

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΩΤΦΞΩΡΡ-Χ3Ξ

99 ΑΟΕ - ΩΤΔΤΩΡΡ-18Ο

ΤΕΥΔ

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ