16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Δελτία Τύπου | 04 Ιουνίου 2023
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση κατασκευής του Κυκλικού Κόμβου της εξόδου Κρανιδίου προς Πορτοχέλι

Κρανίδι, 04.06.2023

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023, κλιμάκιο αποτελούμενο από μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης   Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, κ. Σπύρο Μητροβγένη, παρουσία του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Γιάννη Γεωργόπουλου, της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας  και του ανάδοχου εργολάβου, έκανε αυτοψία στον Κυκλικό Κόμβο της εξόδου Κρανιδίου προς Πορτοχέλι και επέβλεψε την πορεία των εργασιών κατασκευής του έργου.

Διαπιστώθηκε ότι το έργο έχει ήδη κατασκευαστεί κατά το ήμισυ και προκειμένου να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο, απαιτείται η προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας με μετατόπισή της.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας και αναμένεται η άμεση εφαρμογή τους από τον εργολάβο του έργου.

Η κατασκευή του Κυκλικού Κόμβου της εξόδου Κρανιδίου προς Πορτοχέλι είναι ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 1.200.000,00€, το οποίο εκτελείται με ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υλοποίησή του επιβλέπουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της.

Ο Δήμος Ερμιονίδας υποχρεούται σύμφωνα με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας να εξασφαλίσει την εδαφική έκταση από τους ιδιοκτήτες και να αποπληρώσει την αξία του ποσού των οικοπέδων.

Ορισμένοι αναρωτιούνται για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου, προφανώς όμως αγνοούν τις απαιτούμενες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις προβλεπόμενες προθεσμίες, τις υποβληθείσες ενστάσεις, το πλήθος των εμπλεκόμενων φορέων, τις απαραίτητες μετατοπίσεις των υπαρχόντων δικτύων και υποδομών από τον ΟΤΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του δημοσίου.

Ενημερωτικά παραθέτουμε το χρονικό της κατασκευής του έργου, το οποίο ξεκινάει στις 06-08-2018 με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ερμιονίδας.

Στις 23-08-2019 γίνεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ακολουθεί η περίοδος ελέγχου των δικαιολογητικών και των ενστάσεων και στις 27-11-2019 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατακυρώνεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία “Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ”.

Στην συνέχεια, έπρεπε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις και η αγορά από τον Δήμο Ερμιονίδας του χώρου για την κατασκευή του έργου.

Διότι, μπορεί να υπήρχαν οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών γης ότι προτίθενται να πωλήσουν την ιδιοκτησία τους στον Δήμο Ερμιονίδας, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για την εκκίνηση του έργου.

Στις 27-04-2020, ο Δήμος Ερμιονίδας έλαβε το σχετικό έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άμεσα ανέθεσε σε πιστοποιημένο εκτιμητή την εκτίμηση των προς απαλλοτρίωση ακινήτων, σε δικηγόρο τον νομικό έλεγχο που προηγείται των συμβολαίων και σε συμβολαιογράφο την σύνταξη των σχετικών συμβολαίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απευθείας αγοράς του απαραίτητου για την κατασκευή του έργου χώρου.

Στις 03-08-2020 ο Δήμος Ερμιονίδας με έγγραφό του ενημερώνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις μέχρι τότε ενέργειές του και στις 02-09-2020 η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπογράφει το εργολαβικό συμφωνητικό με την εταιρεία “Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ” με συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως τις 02-09-2021.

Λόγω της εκτάκτου κατάστασης την οποία όλοι μας βιώσαμε και των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, η διαδικασία απόκτησης γης ολοκληρώθηκε μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2021 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση καμίας εργασίας πέραν των βασικών τοπογραφικών εργασιών χάραξης της μελέτης επί εδάφους.

Έτσι, στις 24-08-2021 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα μήνες, δηλαδή έως τις 02-07-2022.

Στις 08-02-2022 με δύο σχετικά έγγραφα προς τον ΟΤΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα, η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ζήτησε την μετατόπιση των δικτύων τους από την περιοχή κατάληψης του έργου.

Στις 05-07-2022 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε μήνες, δηλαδή έως τις 02-12-2022, λόγω του ότι μέχρι τότε δεν είχε πραγματοποιηθεί η μετατόπιση των δικτύων του ΟΤΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Στις 07-10-2022 υπογράφηκαν οι δύο σχετικές συμβάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον ΟΤΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα για την μετατόπιση των δικτύων τους.

Στις 17-01-2023 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-06-2023, λόγω του ότι μέχρι τότε δεν είχε ολοκληρωθεί η μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα οι εργασίες να μη μπορούν να συνεχιστούν σε όλους τους κλάδους του κόμβου.

Στο τέλος Μαρτίου 2023 ολοκληρώθηκε η μετατόπιση των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ εκτός της απαλλοτριωμένης ζώνης και έκτοτε οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, οπότε ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μισού κόμβου, αφού τοποθετήθηκαν τα φρεάτια, το υπόγειο δίκτυο όμβριων, οι βάσεις ηλεκτροφωτισμού και τμήματα κλάδων του κόμβου.  

Σήμερα λοιπόν ο Κυκλικός Κόμβος της εξόδου Κρανιδίου προς Πορτοχέλι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υλοποίησής του.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία που υφίστανται, αλλά είναι γνωστό ότι η κατασκευή τέτοιων μεγάλων και ωφέλιμων έργων είναι χρονοβόρα και η ολοκλήρωσή τους απαιτεί υπομονή και επιμονή.

Γραφείο Δημάρχου