12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Δελτία Τύπου | 06 Ιουνίου 2022
Ένταξη του Δήμου Ερμιονίδας στο πρόγραμμα «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π.)» του Πράσινου Ταμείου 

Κρανίδι, 06.06.2022

Δελτίο Τύπου

Ο  Δήμος Ερμιονίδας εντάχθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 240.3.1./2022-01/06/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π.)» αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονούν οι Δήμοι και περιλαμβάνει ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με το Ν.4819/2021.

Σκοπός του Σ.Α.Π. είναι να μην υπάρχουν απλά «νησίδες» προσβασιμότητας σε συγκεκριμένα κτίρια ή περιοχές αλλά συνολικές διαδρομές προσβασιμότητας μέσα στην πόλη και τους κοινόχρηστους χώρους.

Ύστερα από μελέτες και από την ανάλυση της  υφιστάμενης κατάστασης θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Έπειτα θα γίνουν προτάσεις για παρεμβάσεις ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους προαναφερόμενους χώρους, που θα περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τον προγραμματισμό υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και την ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.

Γραφείο Δημάρχου