15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Δελτία Τύπου | 11 Οκτωβρίου 2023
Παραλαβή ενός φορτηγού με γερανό και αρπάγη από τον Δήμο Ερμιονίδας

Κρανίδι, 11.10.2023

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Ερμιονίδας την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023, παρέλαβε ένα φορτηγό με αρπάγη, το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το στόλο των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.

Η παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την ορισθείσα επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας και η προμήθεια του οχήματος, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης 60.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και από ιδίους πόρους του Δήμου 10.000,00€.

Ο Δήμος Ερμιονίδας και η Υπηρεσία Καθαριότητας διαθέτουν πλέον ακόμα ένα χρήσιμο όχημα, το οποίο αποτελεί εργαλείο για πολλές παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το φορτηγό διαθέτει ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη μικτού βάρους 8,5 ΤΝ για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου όπως αποκομιδή απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων ογκωδών άχρηστων αντικειμένων από δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ. τα οποία λόγο βάρους και  όγκου δεν μπορούν να περισυλλεχτούν χειρωνακτικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Αυγούστου 2023 είχε πραγματοποιηθεί η παραλαβή ενός υπερσύγχρονου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας, χωρητικότητας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ερμιονίδας.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε σταθερά τον στόλο οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας.

Γραφείο Δημάρχου