30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Οικονομική Επιτροπή | 07 Νοεμβρίου 2023
Πρόσκληση – 30η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

10105 Πρόσκληση 30ης Τακτικής Συνεδρίασης 2023