07 Ιουνίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 7η/2023 Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Δελτία Τύπου | 18 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση 5ης/2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Κρανίδι, 18.03.2020

Αρ. πρωτ.: οικ. 2462

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Προς: τον κ. Δήμαρχο τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιονίδας

Παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας στη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 18.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30. Η λήψη της απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του τέως Δημάρχου Δήμου Ερμιονίδας, εν ενεργεία δημοτικού συμβούλου κι επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημητρίου Σφυρή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ