23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
Δελτία Τύπου | 14 Φεβρουαρίου 2022
Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας βρίσκεται στην διαδικασία δημοπράτησης.

Κρανίδι, 14.02.2022

Δελτίο Τύπου 

Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας, έχει ενταχθεί από τις 2 Ιουλίου 2019 στη Δράση “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 68.350.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι αγωγοί δικτύων νερού, τα αντλιοστάσια, οι λιμνοδεξαμενές και υποέργα που αφορούν απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, ΟΚΩ (διαδικασία μετατόπισης υπαρχόντων δικτύων), ηρτημένη εσοδία (καθορισμός χρηματικής αποζημίωσης για τις προκληθείσες ζημιές), ΔΕΗ και κατασκευή αρδευτικού δικτύου στον Δήμο Ερμιονίδας.

Οι κτηματολογικοί πίνακες και οι σχετικοί χάρτες με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και την διαδρομή του κεντρικού αγωγού αποστάλθηκαν στον Δήμο Ερμιονίδας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό να τοιχοκολληθεί η προβλεπόμενη ανακοίνωση (βλέπε συνημμένα) και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαλλοτριώσεις και τους επόμενους μήνες να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου.

Η συνολική απαλλοτριωτέα έκταση είναι 140,5 στρέμματα και αφορά περιοχές του Δήμου Ναυπλιέων (Ναύπλιο, Δρέπανο, Ίρια) και περιοχές του Δήμου Ερμιονίδας (περιοχές Φούρνων και Κρανιδίου).

Ο κεντρικός αγωγός ξεκινάει από το Ναύπλιο και μέσω Δρεπάνου, Κάντιας, Ιρίων και Βουρλιάς καταλήγει μέσω των Κοινοτήτων Διδύμων και Φούρνων στην περιοχή Λουτρό της Κοινότητας Κρανιδίου, όπως δείχνει με το κόκκινο χρώμα ο χάρτης της πορείας του αγωγού:

Η έκταση των συνολικών απαλλοτριώσεων είναι αρκετά μικρή διότι ο κεντρικός αγωγός διέρχεται κυρίως μέσα από εκτάσεις κρατικής ιδιοκτησίας.

Από το σημείο που καταλήγει ο κεντρικός αγωγός ξεκινάει το υποέργο της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου με το οποίο θα διανεμηθεί το νερό σε ολόκληρο το Δήμο Ερμιονίδας.

Η μελέτη του υποέργου του αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Ερμιονίδας προϋπολογισμού 1.477.960,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήδη δημοπρατήθηκε και είμαστε στην διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου.

Ένα τόσο σημαντικό έργο, (που σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της αυξανόμενης λειψυδρίας), για την αναβάθμιση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της απειλούμενης με ερημοποίηση Ερμιονίδας, έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της έναρξης των εργασιών και στην υλοποίησή του και από την πλευρά μας σαν Δημοτική Αρχή θα κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου αυτό το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Γραφείο Δημάρχου