24 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2024 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου
Δελτία Τύπου | 07 Δεκεμβρίου 2023
Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στις ακτές κολύμβησης του Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι, 07.12.2023

Δελτίο Τύπου

Σε εκτέλεση του άρθρου 13 της υπ΄αρ. Η.Π.8600/416/Ε103/26-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) σχετικά με την «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και στα πλαίσια εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων, η Δ/νση Υδάτων Πελ/σου με τη συνεργασία του Δήμου Ερμιονίδας και αφού έλαβε τις σχετικές άδειες από την Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, την Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αργολίδας, προχώρησαν στην κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε όλες τις ακτές της Περιφέρειας Πελ/σου, που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Παρακολούθησης Ακτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη χρηματοδότηση του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». Σύμφωνα με τον πίνακα των ακτών δικτύου παρακολούθησης Περιφέρειας Πελ/σου που επισυνάπτεται στην υπ΄αρ. 25061/27-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΛΝΟΡ1Φ-ΣΚ) απόφαση του τμήματος Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Πελ/σου, εντάσσονται οι παρακάτω δεκαπέντε (15) ακτές του Δ. Ερμιονίδας.

Πληροφοριακές Πινακίδες στις ακτές κολύμβησης του Δήμου Ερμιονίδας τοποθετήθηκαν με την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερμιονίδας στα παρακάτω σημεία:

  1. Ακτή Δάρδιζα, 2. Ακτή Κορακιά, 3. Ακτή Κόστα, 4. Ακτή Κουβέρτα, 5. Ακτή Κουνούπι, 6. Ακτή Λεπίτσα, 7. Ακτή Λεύκες, 8. Ακτή Μπίστι, 9. Ακτή Ντράσιζα, 10. Ακτή Λάκκες, 11. Ακτή Πλέπι, 12. Ακτή Πόρτο Χέλι, 13. Ακτή Λιμανάκια, 14. Ακτή Τζέμι, 15 Ακτή Χινίτσα.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν στον χώρο των παραλιών καλαίσθητες μεταλλικές πινακίδες κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένους σωληνωτούς ορθοστάτες, ηλεκτροστατικά βαμμένους, με 4 φορείς από φύλλο αλουμινίου, διαστάσεων 3,4μ. (ύψος) Χ 1,1μ. (μήκος). Η χωροθέτηση των πινακίδων έγινε σε σημεία των ακτών από όπου θα διέλθουν οι περισσότεροι επισκέπτες τους, είναι εύκολα προσβάσιμες από αυτούς και σε κάθε περίπτωση τα σημεία αυτά είναι προσβάσιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι πινακίδες παρέχουν εύληπτο υλικό, στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με αναφορά στα ακόλουθα:

      – τη γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων (σύντομες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής τα οποία περιλαμβάνουν το βάθος των υδάτων, το μήκος του κόλπου στον οποίο ανήκει η ακτή, το μήκος της ακτής, τη μορφολογία του πυθμένα, και της παρόχθιας ζώνης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποδομές και την πρόσβαση στην ακτή. Επίσης, περιγράφονται δυνητικές πηγές ρύπανσης – εφόσον υπάρχουν – και η αξιολόγηση της δυνατότητας επίδρασής τους στην ποιότητα των υδάτων. Παράλληλα, θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό και χάρτες.),

     – την ταξινόμηση των υδάτων, βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου,

     – τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση του κοινού και απαιτεί να είναι διαθέσιμες στο κοινό συγκεκριμένες πληροφορίες για τα κολυμβητικά ύδατα (άρθρο 13 της ΚΥΑ 8600/146/Ε103/2009), η αρμόδια Δ/νση Υδάτων μεριμνά ώστε μέσω των οικείων ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι πληροφορίες αυτές να διαδίδονται ενεργά και να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Γραφείο Δημάρχου

Ενδεικτικές φωτογραφίες από την τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων στις ακτές κολύμβησης του Δήμου Ερμιονίδας:

1. Ακτή Κορακιά:

2. Ακτή Πλέπι:

3. Ακτή Μπίστι:

4. Ακτή Λιμανάκια: