25 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει τους τραμπουκισμούς και τις αγοραίες συμπεριφορές αιρετών της παράταξής του
15η/2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   18/05/2020

                                                                                                

Αρ.Πρωτ.  3875

 

                                                          

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

   

Σας προσκαλούμε την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

ΘΕΜΑ  1ο : Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών κτιρίων και Αναπλάσεις στην Κοινότητα Ηλιοκάστρου» – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ  2ο : Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών κτιρίων και Αναπλάσεις στην Κοινότητα Διδύμων»- Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ  3ο : Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Οδοποιία Κοινοτήτων Ηλιοκάστρου-Διδύμων» και Έγκριση της σχετικής μελέτης.

 

ΘΕΜΑ  4ο : Αποδοχή δωρεάς.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

ΘΕΜΑ  6ο : Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Ερμιονίδας.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.