25 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει τους τραμπουκισμούς και τις αγοραίες συμπεριφορές αιρετών της παράταξής του
16η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   29/05/2020

Αρ. Πρωτ. 4257

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

Σας προσκαλούμε την 3η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΘΕΜΑ  1ο : Ορισμοί δικηγόρων

ΘΕΜΑ 2ο : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις αγροτικές περιοχές της Κοινότητας ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ «ΜΙΛΥΝΔΡΑ» και «ΑΡΤΙΚΙ»

ΘΕΜΑ  3ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Κρόθι» στη Δ.Κ Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ  4ο : Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου Πορτοχελίου»

ΘΕΜΑ 5ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)»

ΘΕΜΑ 6ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: «Συλλογή & μεταφορά στερεών αποβλήτων -Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2020».

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.