14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                         

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης

 

Κρανίδι   12/06/2020

Αρ.Πρωτ.: 4679

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

Σας προσκαλούμε την 17η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο : Σχετικά με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – Έγκριση προσφυγής, έγκριση της σχετικής μελέτης, ορισμός μελών επιτροπής διαπραγμάτευσης και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση Επιτροπών: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και β) Αξιολόγησης Ενστάσεων”

 

ΘΕΜΑ 3ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.