16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Οικονομική Επιτροπή | 11 Ιανουαρίου 2021
1η-2021 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  

Κρανίδι   11/01/2021

                                                                                                Αρ.Πρωτ. 138

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75, Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

    

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ορισμός δικηγόρου.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σχετικά με την αποδοχή της πρότασης εκχώρησης μετοχών της Αναπτυξιακής Νομού Αργολίδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.