12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
21η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   25/06/2020

                                                                                                Αρ. Πρωτ. 5207

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 29η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος για την υπηρεσία με τίτλο: «Διάθεση προς επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΩΝ»

 

ΘΕΜΑ  3ο :  Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού.

 

ΘΕΜΑ 4ο :   Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.