18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
23η/2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   06/07/2020

Αρ. Πρωτ. 5542

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 10η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ  1ο :  Σχετικά με έγκριση της ΑΔΣ του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

 

ΘΕΜΑ 2ο  :  Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή βάσης έδρασης κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου Πορτοχελίου» 

 

ΘΕΜΑ  3ο :  Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 2020/13-α μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων της διαπραγμάτευσης και ορισμός μελών της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 

ΘΕΜΑ 4ο :   Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

ΘΕΜΑ  5ο :   Ορισμοί δικηγόρων

 

ΘΕΜΑ  6ο :   Λήψη απόφασης για τη μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.