12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   24/07/2020

Αρ. Πρωτ. 6232

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 28η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκε στην περιοχή «ΜΑΝΤΕΝΙΑ» της Κοινότητας Κρανιδίου (10/07/2020)

 

ΘΕΜΑ 2ο  :   Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή της Κοινότητας Κρανιδίου (θέση «Φλάμπουρα» 07/07/2020)

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή της Κοινότητας Κρανιδίου (θέση «Φλάμπουρα» 18/07/2020)

 

ΘΕΜΑ 4ο :   Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διαγραφή χρεών.

 

ΘΕΜΑ  5ο :    Ανάκληση της 58/2020 Α.Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  6ο :   Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 82/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, περί Έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

 

ΘΕΜΑ  7ο :   Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 83/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, περί Έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.

 

ΘΕΜΑ  8ο :   Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020.

 

ΘΕΜΑ  9ο :  Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2020 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, περί Αποδοχής όρων ένταξης του ΔΛΤ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.

ΘΕΜΑ  10ο :  Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρανιδίου»

 

ΘΕΜΑ  11ο :  Σχετικά με έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ερμιόνης»

 

ΘΕΜΑ   12ο :  Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή της Κοινότητας Διδύμων (θέση «Σαλάντι» 23/07/2020)

 

ΘΕΜΑ   13ο :  Ορισμοί δικηγόρων

 

ΘΕΜΑ  14ο :  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.