23 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση για την 26η/2024 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας
27η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  

 

 Κρανίδι   30/07/2020

Αρ.Πρωτ. 6439

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί                  δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ  1ο :  Σχετικά με έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.