25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Οικονομική Επιτροπή | 11 Αυγούστου 2020
29η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   11/08/2020

Αρ. Πρωτ. 6847

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 12η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ  1ο :  Σχετικά με προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – Έγκριση προσφυγής, έγκριση της σχετικής μελέτης, ορισμός μελών επιτροπής διαπραγμάτευσης και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας