30 Νοεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:«Σε εξέλιξη οι αναπλάσεις, με νέα έργα στις Κοινότητες Ερμιόνης και Πορτοχελίου»
Οικονομική Επιτροπή | 14 Αυγούστου 2020
30η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ