08 Αυγούστου 2022 Τελευταία ανάρτηση:Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων»
Οικονομική Επιτροπή | 14 Αυγούστου 2020
30η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ