16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Οικονομική Επιτροπή | 14 Αυγούστου 2020
30η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ