04 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Κρανιδιώτη οπλαρχηγό Παπαρσένη Κρέστα
Οικονομική Επιτροπή | 14 Αυγούστου 2020
30η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ