25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Οικονομική Επιτροπή | 21 Σεπτεμβρίου 2020
34η/2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 

Κρανίδι   21/09/2020

                                                                                                Αρ.Πρωτ. 8498

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Ερμιονίδας και τα Νομικά του Πρόσωπα (2020-2021)»

 

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.